Styrelsen

Ordförande: Helen Gifting 070-755 44 44 helen(at)100hundkoll(dot)se
Vice Ordförande: Mats Thid 070-440 01 02 mats(at)100hundkoll(dot)se
Kassör: Ulla Thid 070-710 27 81 ulla(at)bolsita(dot)se
Sekreterare: Pernilla Liedstrand 073-730 95 88 pernilla(at)bolsita(dot)se
Suppleant: Lena Jonsson 073-387 87 00 lena(at)smooth(dot)se
Suppleant/Jurist: Annika Thid 070-931 33 83
Suppleant Marie Kronholm 070-642 24 46
Suppleant Maria Thufvesson 070-755 01 53